foto 

Sopot
Tel/Fax: +48 58 551 4351
Kom: +48 605 651 829
info@angielskiprawnik.pl
Londyn
Tel/Fax: +44 20 8993 4676
Kom: +44 7990 598 779 strona główna rodzaj i zakres usług angielski system prawny 


Kilka słów o sobie

Jestem angielskim adwokatem (ang. barrister) urodzonym w Sopocie, od ponad trzydziestu lat zamieszkałym w Londynie (z dziesięcioletnią przerwą na pobyt w słonecznej Kalifornii, USA).

Zajmuję się prawem cywilnym. Jako, że obecnie moje zaangażowanie zawodowe ma głównie miejsce poza jurysdykcją prawną Anglii i Walii, aktualna rejestracja adwokacka prowadzona przez General Council of the Bar of England and Wales została przeze mnie dobrowolnie zmieniona ze statusu "practising barrister" na "non-practising," co - przy zachowaniu prawa używania tytułu barrister - wyklucza aż do odwołania wykonywanie m.in. czynności przedprocesowych (ang. the conduct of litigation) oraz reprezentowanie przed sądami wyższymi Anglii i Walii (ang. the exercise of a right of audience ).

Niemniej jednak, naturalnie mi znajoma specyfika angielskiego systemu prawnego, w połączeniu ze znajomością polskiego systemu procesowo-prawnego nabytą w trakcie przygotowywania i nadzorowania postępowań przed polskimi sądami i organami administracji, łatwością nawiązywania kontaktów w obu językach, i szybkim, ale przede wszystkim efektywnym działaniem, tworzą zasób wiedzy i umiejętności pozwalający zaoferować w wielu dziedzinach prawa cywilnego (nie tylko w mojej wyuczonej specjalności zawodowej, którą jest własność intelektualna tj. patenty, prawa autorskie, znaki towarowe itd.), sporą gamę równie przydatnych usług "poza adwokackich" w okolicznościach, kiedy:

  • interes prawny podlega jurysdykcji Anglii i Waliii, zaś osoba zainteresowana mieszka poza jej obszarem;

    albo

  • interes prawny podlega jurysdykcji Rzeczpospolitej Polskiej, wówczas miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej nie jest istotne.

W Polsce nie jestem wpisany na listę adwokatów. Czynności wymagające posiadania prawa wykonywania w Polsce zawodu adwokata wykonuję przy współpracy z Kancelarią Radcy Prawnego Magdaleny Ostrowskiej w Warszawie.Wszelkie zapytania
proszę kierować na adres:
info@angielskiprawnik.pl
względnie telefonicznie lub faksem
pod jeden z powyżej podanych numerów